Het bemiddelen bij een scheiding. Een erkende bemiddelaar of mediator helpt jou en je partner bij het oplossen van problemen, die kunnen ontstaan bij een scheiding. Het doel van bemiddeling is het samenbrengen van beide partijen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. Scheidingsbemiddeling is vrijwillig.