Erfrecht. Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater.
Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na.
De bezittingen en schulden van een erflater is zijn nalatenschap.

Nu het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen.

Een erflater kan een testament hebben gemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.

Verder wordt gesproken over het wettelijk erfrecht of ook wel genaamd het versterferfrecht.
Dit is dus van toepassing bij overlijden indien een erflater geen testament heeft opgemaakt.