Ouderschapsplan: een plan dat ouders bij echtscheiding opstellen voor de opvoeding van hun kinderen. Hierin staat hoe de kinderen worden opgevoed, hoe het contact tussen beide ouders en kind gaat plaatsvinden en hoe de alimentatie is geregeld. In het ouderschapsplan kunnen ouders afspraken maken over sport, verjaardagen, vakanties en medische verzorging van kinderen.

Het is aan de ouders om te bepalen waarover zij afspraken vast willen leggen. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding stelt echter een aantal minimumeisen. Een rechter beoordeelt het ouderschapsplan of aan die eisen is voldaan. Als de ouders er samen niet uitkomen, kan hij hen doorsturen naar een professionele echtscheidingsbemiddelaar of mediator.