Peildatum. De scheiding is officeel op het moment dat het vonnis is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In de praktijk is de werkelijke scheiding al veel eerder. Nu is het verstandig voor de verrekening van de lopende kosten een zogenaamde peildatum met elkaar af te spreken. Het bespaart veel uitzoekwerk en onnodige, moeilijke discussies.