De Algemene Kinderbijslagwet kort je af als AKW. Dit is een volksverzekering en geldt dus voor iedereen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van de leeftijd van het kind, de gezinsgrootte en de mate waarin in de kosten wordt voorzien.