Heb jij je pensioen zo geregeld dat je nog voor je 65e met pensioen gaat? Dan krijg je  meestal bovenop je ouderdomspensioen ook een tijdelijk overbruggingspensioen om het gemis aan AOW op te vangen. AOW krijg je immers pas vanaf je 65e. Het tijdelijk  overbruggingspensioen compenseert vaak ook de hogere belasting die je tot je 65e betaalt. Het is dus een extra pensioen naast je gewone ouderdomspensioen.
Het gaat in vanaf de dag dat je met pensioen gaat tot uiterlijk je 65e. Vanaf dat moment krijg je immers ook AOW en betaal je minder sociale verzekeringspremies. Daardoor kan het overbruggingspensioen vervallen. Voor het tijdelijk overbruggingspensioen geldt soms een kortere opbouwperiode, bijvoorbeeld de 10 of 20 jaar voorafgaand aan je pensioendatum.