Als je gescheiden bent van tafel en bed, ben je officieel nog wel getrouwd, maar leef je niet meer samen. Je kunt ervoor kiezen om je huwelijk – nadat je gescheiden bent van tafel en bed – alsnog te laten ontbinden. Hiervoor moet je toestemming hebben van de rechter.
De toestemming van de rechter noem je een beschikking. Met die beschikking moet je naar een ambtenaar van de burgerlijke stand. Als die ambtenaar jullie nieuwe gegevens invoert in de registers van de burgerlijke stand, is je huwelijk officieel ontbonden.
Zorg ervoor dat je de beschikking binnen een half jaar nadat de rechter hem afgegeven heeft, inlevert bij de burgerlijke stand. Ben je te laat, dan is de houdbaarheidsdatum van de beschikking overschreden, en blijf je gewoon getrouwd.