Een samenlevingscontract is overeenkomst tussen twee partners al dan niet middels een notariële akte waarin de volgende zaken in geregeld kunnen zijn: • Hoe de inkomsten worden verdeeld.
 • Hoe de kosten van de huishouding worden verrekend.
 • Wat hoort bij de kosten van de huishouding?
 • Is de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom?
 • Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning bijdraagt dan de ander?
 • Hoe wordt de positie van van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van deze woning?
 • Zijn de voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen gemeenschappelijk eigendom?
 • Hoe moet wordt er aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn?
 • Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden?
 • Melden de partijen elkaar (zo mogelijk) aan als begunstigde voor het partnerpensioen?
 • Op welke wijze zijn overlijdensrisicoverzekeringen formeel geregeld?
 • Is bij de zogenaamde spaarhypotheek een splitsing aangebracht tussen de spaarpremie en de risicopremie?
 • Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan?
 • Wie blijft in de woning?
 • Hoe de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld.
 • Dient de ene partner een bijdrage te leveren aan de verhuiskosten en herinrichtingskosten van de andere?
 • Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan?
 • Is het wellicht gewenst dat de partner (niet-ouder) na beëindiging van de relatie nog enige tijd alimentatie betaalt voor het kind van de ex-partner?
 • Wat moet er gebeuren in geval van overlijden?
 • Dient een testament te worden gemaakt ten gunste van de langstlevende partner?
 • Moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin afstammelingen aanwezig zijn en het geval waarin dat niet zo is?
 • Moeten bij overlijden bepaalde goederen niet naar de partner, maar naar de familie van de overledene?
 • Op welke wijze dienen geschillen tussen partijen te worden beslist?

Al deze zaken kunnen in een samenlevingscontract zijn geregeld.