Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Het gemeenschappelijke kenmerk is, dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra degene die er recht op heeft, is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt als je een baan hebt.