Ouderlijke verantwoordelijkheid wordt het recht en de plicht verstaan om te zorgen voor het kind en het vermogen van dat kind. Dit houdt in dat aan het kind onderdak, voedsel en kleding moet worden verschaft en dat voor zijn opvoeding moet worden gezorgd. Dit betekent tevens dat de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen, ook belast zijn met de zorg voor het vermogen waarover het kind eventueel beschikt en gerechtigd zijn het kind in alle wettelijke aangelegenheden te vertegenwoordigen. 
 
De “personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen” zijn in de meeste gevallen de ouders. Als de ouders echter overleden zijn of niet langer voor hun kind kunnen of mogen zorgen, kan een voogd worden aangewezen om het kind te vertegenwoordigen. De voogd kan een familielid, een derde persoon of een instelling zijn.