Ouderdomspensioen is het pensioen dat je krijgt uitgekeerd vanaf de pensioendatum (meestal 65 jaar) tot je overlijden. Meestal in maandelijkse termijnen. Naast het levenslange pensioen bestaat er ook tijdelijk ouderdomspensioen. 


Men kan ook zeggen het bedrag waarop degene die deelneemt of heeft deelgenomen in een pensioenregeling, aanspraak kan maken wanneer hij/zij de reglementair gerechtigde pensioenleeftijd (veelal 65 jaar) heeft bereikt.