Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Er zijn verschillende samenlevingsvormen mogelijk, namelijk:

1) huwelijk
2) geregistreerd partnerschap
3) samenleven met een samenlevingscontract
4) ongehuwd samenleven/LAT relatie/ zonder contract

De keuze is zeker van groot belang bij ramp scenario’s als overlijden, faillissement
en scheiding.