Iedereen heeft recht op korting op de te betalen belasting: de algemene heffingskorting. Daar bovenop kun je een aanvullende kortingen krijgen. Welke aanvullende kortingen voor jou van toepassing zijn, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.
De meeste heffingskortingen bestaan uit een premievolksverzekeringendeel en een belastingdeel (niet de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting). Welk deel je krijgt, hangt af van de vraag of je:

  • belastingplichtig bent 
  • premieplichtig bent voor de AOW, Anw en AWBZ
  • uitsluitend premieplichtig bent voor de Anw en AWBZ

In bepaalde gevallen kan het zijn dat je niet verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Je bent dan geen premie verschuldigd en je hebt dan ook geen recht op de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen.