Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk.

Een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen kunnen samen een geregistreerd partnerschap aangaan en deze samenlevingsvorm bij de burgerlijke stand laten registreren.


Een geregistreerd partnerschap heeft voor eigendom en schuld hetzelfde gevolg als het huwelijk. Als er niets geregeld wordt zullen zowel schulden als bezit aan beide partners toebehoren. Wil je het wel regelen dan kan je de partnerschapsvoorwaarden laten opstellen door de notaris.

Verschillen partnerschap en huwelijk

Kinderen

Bij een partnerschapsregistratie ontstaat niet vanzelf familierechterlijke band van de vader met de kinderen uit die relatie. De vader zal als hij dat wil, zelf gezamenlijk gezag over het kind moeten aanvragen.

Beëindiging van het partnerschap

Anders dan bij het huwelijk kan men, als dit mogelijk is, in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter.
Een advocaat of notaris kunnen de registratie ongedaan maken, door het opstellen van een overeenkomst waarin beide partners verklaren het partnerschap te willen beëindigen. Verder worden in deze overeenkomst net als bij een echtscheiding rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en verdeling van de bezittingen en dergelijke. Is er bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap onenigheid of verschil van mening, dan zal er toch een rechter aan te pas moeten komen.