Als je niet genoeg geld hebt om een scheiding te betalen, kun je in aanmerking komen voor rechtsbijstand. De overheid neemt dan een deel van de kosten voor haar rekening. Of je in aanmerking komt voor rechtsbijstand hangt af van de hoogte van de inkomens van jou en je partner en van het vermogen dat je bezit. Helemaal gratis wordt het in ieder geval nooit. Je moet altijd een eigen bijdrage betalen.