Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, kun je gebruik maken van het finaal verrekenbeding. Het komt erop neer dat je het gezamenlijke vermogen bij een scheiding verdeelt volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden: het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt, of dat je op een andere manier geschonken is. Als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding gehouden hebt, wordt dit gecorrigeerd door het finaal verrekenbeding.