Echtscheidingsbeschikking. Na uitspraak over de echtscheiding door de rechter van de Arrondissementsrechtbank wordt de beschikking hiervan tezamen met bijlagen door partij(en) (burgers) eventueel met behulp van de advocaat aan de ambtenaar burgerlijke stand van de huwelijksgemeente aangeboden met het verzoek van die burger(s) tot het toevoegen van een ‘Latere vermelding echtscheiding’ op de huwelijksakte. Dat wil zeggen dat op de huwelijksakte vermeld wordt dat de partijen gescheiden zijn.


Inschrijving echtscheidingsbeschikking is het officieel ontbinden van een huwelijk door het opnemen van de beschikking van de Arrondissementsrechtbank in de registers van de burgerlijke stand.


Uitleg
De datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven bij de gemeente, is de datum waarop het huwelijk is ontbonden.