Echtscheidingsbemiddeling is het oplossen van de problemen rond de echtscheiding, waarbij aan alle betrokkenen recht wordt gedaan. De aanvraag van een echtscheiding is vaak het begin van een vaak lang en pijnlijk gevecht over kinderen, huis en geld. Als beide partijen een eigen advocaat nemen dan worden de tegenstellingen meestal nog groter. Meer en meer mensen willen het gevecht tijdens en na de echtscheiding voorkomen en het contact en de communicatie gaande houden. Ze willen zich bijvoorbeeld beiden actief voor de kinderen in blijven zetten. Dat kan alleen als bij een echtscheidingsbemiddeling alle betrokken recht wordt gedaan.

Echtscheidingsbemiddeling helpt bij het vinden van zulke oplossingen. Juist bij een echtscheidingsbemiddeling maken beide partners samen een regeling met behulp van een onpartijdige en deskundige echtscheidingsbemiddelaar. De regeling komt tot stand zonder proces, de spelregels waaraan beide partners zich binden worden van tevoren opgesteld. Het uitgangspunt bij echtscheidingsbemiddeling is het goede nog dat partners samen hebben niet kapot te maken.

De bemiddelaar helpt bij de echtscheiding. Hij weet niet alleen wat wettelijk wel en niet mogelijk is, maar kan ook de belangen van beide partijen zichtbaar maken, er komt dus een echtscheiding tot stand waarover partners het samen eens zijn. De meest voorkomende zaken die moeten worden geregeld zijn:

Regelingen m.b.t. de kinderen (wonen, alimentatie, bezoekregeling) inkomen (alimentatie) vermogen (huis, bezittingen, bedrijf, opgebouwde pensioenrechten) Wie gaat waar wonen? De regeling wordt vastgelegd in een echtscheidingsovereenkomst.

Als de echtscheiding wordt aangevraagd met overlegging van zo’n overeenkomst is de zaak voor de rechter slechts een formaliteit.

In principe is echtscheidingsbemiddeling geschikt voor iedereen die bereid is om te blijven overleggen met de (ex-)partner.

Voordelen van echtscheidingsbemiddeling: In plaats van elkaar het leven zuur te maken blijven partners over de problemen overleggen. Dat maakt de kans op een totale ontwrichting van de relatie erg klein. Vooral bij huwelijken met kinderen is dat van het grootste belang. Een belangrijk voordeel is verder dat partners zelf beslissen over wat er wel of niet gaat gebeuren in de toekomst, en dit niet overlaten aan een onbekende rechter. Als dat laatste wel het geval is ontstaan er gemakkelijk nieuwe problemen omdat (één van) beide partners niet achter het besluit staan.

Echtscheidingsprocedures waarin gewerkt wordt met een bemiddelaar duren bijna altijd een stuk korter. En tenslotte zijn de kosten in vergelijking met de traditionele manier van scheiden – met twee advocaten – bijna altijd veel lager.