Combinatiekorting is een term van de belastingdienst. We betalen allemaal belasting over ons bruto-inkomen. Soms is het bruto inkomen dat je opgeeft voor de belastingen lager dan je werkelijke bruto-inkomen. Dat komt omdat je allerlei aftrekposten hebt. Een van die aftrekposten is de combinatiekorting.


Wanneer kom ik in aanmerking voor de combinatiekorting?
Je komt in aanmerking voor de combinatiekorting als je aan de volgende
twee voorwaarden voldoet:



  • Je hebt betaald werk waarvoor je meer dan ca 3900,00 euro
    ontvangt, of je komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (bij
    winst uit één of meer ondernemingen).

  • Er behoort in op jaarbasis minstens zes maanden een kind tot je huishouden dat op 1 januari van dit jaar nog geen 12 jaar was en op je woonadres ingeschreven is.

Heb je een (ex)partner die ook aan de hiervoor beschreven voorwaarden
voldoet, dan hebben jullie beiden recht op de combinatiekorting. Ook co-ouders
waarbij het kind de helft van de tijd bij de ene ouder in huis woont en de helft
van de tijd bij de ander, kunnen beiden in aanmerking komen voor de combinatiekorting.
Als je op 1 januari van het belastingjaar 65 jaar of ouder bent, dan is de combinatiekorting ca 62,00 euro.